Cynlluniau Grantiau’r Ffederasiwn

Rhaglen Grantiau Bach

Ers 2010 mae’r Ffederasiwn wedi cael arian gan Lywodraeth Cymru er mwyn cynnig grantiau i’r aelodau.  Gyda’r cyllid hwn mae’r Ffederasiwn yn gallu hysbysebu dau gylch grantiau y flwyddyn.  Swm y grant uchaf yw £10,000 (gwanwyn) a £3,000 (hydref).  Yn ystod 2010, mae  amgueddfyedd wedi elwa ar gyfanswm dros £375,000.  

Bydd tri aelod annibynnol o bwyllgor y Ffederasiwn yn pwyso a mesur y ceisiadau (rhoddir y flaenoriaeth i gefnogi prosiectau llai) gan ddefnyddio’r meini prawf mewn perthynas â pha mor berthnasol ydynt i flaengynlluniau a gobeithion y ceisydd at y dyfodol, ynghyd â sut y bodlonir targedau a rhaglenni ehangach, yn enwedig felly Strategaeth Amgueddfeydd dros Gymru.  Mae’r prosiectau llwyddiannus yn cynnwys offer cadwraeth ac arbenigol, prosiectau allgymorth a dysgu gydol oes, datblygu trefniadau gweithio mewn partneriaeth a chyngor proffesiynol.  Yn fwy diweddar mae’r Ffederasiwn wedi lansio rhaglen ar wahân ar gyfer Grantiau Hyfforddiant a Chynadledda.

Er mwyn gwneud cais am grant mae’r ceiswyr yn gorfod bod yn aelod o’r Ffederasiwn a rhaid iddynt fod yn amgueddfa achrededig (neu’n amgueddfa sydd wrthi’n ceisio cael ei hachredu).

Mae cylch nesaf y grantiau ar gael nawr - y dyddiad cau yw 3ain Mai 2019 (canol y dydd). Mae'r manylion i'w cael fan hyn. Mae’r manylion i’w cael fan hyn.

 

Ffurflen Gais. 

Mae’r cynllun grantiau yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a’r Ffederasiwn.