Grantiau Ddatblygiad Proffesiynol a Chynhadleddau 2021/22

Mae’r Ffederasiwn yn gallu cynnig grantiau ar gyfer cymwysterau a chyrsiau hyfforddi proffesiynol perthnasol. Byddwn hefyd yn rhoi cymorth ar gyfer mynd i gynadleddau. Cysylltwch os gwelwch yn dda â Chris Delaney, Swyddog Datblygu’r Ffederasiwn, am fwy o fanylion a ffurflen gais. lin.chris@btinternet.com 07715500251 Bydd cymhwyster yn debyg i’r hyn sydd ar gyfer rhaglen grantiau bach y Ffederasiwn. Gweler y manylion. Ariennir y grantiau gan Lywodraeth Cymru trwy’r Isadran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd. Eligibility details and application form.