Y Pwyllgor yn y Cyfarfod Blynyddol ar 17/10/2012

Mae gan y Pwyllgor 11 aelod etholedig a hyd at 4 aelod cyfetholedig. Mae gan rai o aelodau'r Pwyllgor swyddogaethau penodol yn y sefydliad.

Swyddogion:

Llywydd: Victoria Rogers

Ysgrifennydd: Esther Roberts

Trysorydd: Christian Baars

 

Aelodau'r Pwyllgor:

Sara Brown

Richard Davies

Andrew Deathe - Aelodaeth

Andrea De'Rome - Golygydd Y Mag

Morwenna Perrot - Digwyddiadau a Hyfforddiant

Eamonn Scullion

Nest Thomas

 

Aelodau Cyfetholedig o'r Pwyllgor

Jane Henderson

Rachael Rogers