Sicrhau cynhwysiant digidol: Fframwaith strategol i Gymru.

Jun 21, 2010

Cyfnod ymgynghori 17/06 - 10/09

Mae Llywodraeth y Cynulliad wedi ymrwymo i helpu i ddileu'r rhwystrau a wynebir gan y 900,000 o oedolion sydd wedi'u hallgau'n ddigidol yng Nghymru. Drwy'r fframwaith hwn, mae Llywodraeth y Cynulliad yn datgan yn glir ei bod yn bwriadu rhoi arweiniad strategol pendant, ond mae hefyd yn cydnabod bod rhaid sicrhau cyfranogiad y sector preifat, y trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar y cyd i wneud y cynnydd sydd ei angen, ac na all Llwodraeth y Cynulliad gyflawni'r nod ar ben ei hunan. Pwysleisir yr angen i ennyn cefnogaeth amrywiaeth eang o randdeiliaid i'r weledigaeth o gynhwysiant digidol. Mae'r Fframwaith yn esbonio'r manteision sylweddol, i unigolion a grwpiau, o fynd ar-lein. Mae hefyd yn nodi'r grwpiau allweddol o bobl sydd wedi'u hallgau, y rhwystrau a wynebant, a'r camau y gellir eu cymryd i ddechrau mynd i'r afael a'r problemau.

Rydym yn cynnal pedwar digwyddiad ymgynghori ledled Cymru:

29 Mehefin - Neuadd y Morfa, Y Rhyl, 2-4pm

6 Gorffennaf - Canolfan Wybodaeth y Rhosyn Gwyn, Tredegar Newydd, 10am - 12pm

7 Gorffennaf - Eglwys y Glannau, Abertaw, 9:30am - 11:30am

19 Gorffennaf - Canolfan Adnoddau'r Cyfryngau Llandrindod, 2 - 4pm

I gadarnhau y byddwch yn dod i'r digwyddiadau hyn, e- bostiwch: digitalinclusionmailbox@wales.gsi.gov.uk