Templed Arolwg Ailagor COVID 19

May 29, 2020

Gan fod y cyfyngiadau cysylltiedig cyfredol sy'n gysylltiedig â COVID-19 yn dechrau codi mae'n hanfodol bod gan ein haelodau gymaint o wybodaeth â phosibl ar gael. Er mwyn cynorthwyo i ailagor amgueddfeydd, mae'r Ffederasiwn wedi datblygu'r templed arolwg cynulleidfa hwn.

Gall hyn fod yn sail i'ch proses casglu gwybodaeth cyn dylunio'ch mesurau pellhau cymdeithasol yn eich amgueddfa.

Survey Template